Co to jest RODO?

W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). RODO wprowadza podstawowe zasady prawa ochrony danych osobowych, jakie podmioty gospodarcze są zobowiązane zapewnić w odniesieniu do danych osobowych swoich klientów, pracowników oraz innych osób, a także określa, w jaki sposób podmioty te mogą czerpać korzyści z dostępnych danych. W związku z tymi zmianami wprowadziliśmy również zmiany w naszych Regulaminach sklepu internetowego oraz Polityce prywatności. Przedmiotowe dokumenty zostały dopasowane do wchodzącej regulacji. Dokumenty te dostępne są na naszej stronie www i w każdej chwili masz możliwość zaznajomienia się z ich treścią. Jednakże wskazujemy, że Twoje dane osobowe pomimo wprowadzenia nowych regulacji prawnych, były przez nas dotychczas zabezpieczane i nie przekazywaliśmy ich nieuprawnionym podmiotom. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą wprowadzonych przez RODO zmian i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zalecamy zapoznanie się z poniższą informacją.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Dotyk Natury Day Spa / F.H.U. Marlena Zagórnik z siedzibą w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50 NIP: 543-206-00-69 (dalej jako „Administrator”).

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzaniu podlegać będą wyłącznie dane osobowe, które nam dobrowolnie udostępniłeś lub które wynikają z Twoich działań podejmowanych w serwisie (np. składanie zamówień) oraz jednocześnie, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę bądź których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartych z nami umów lub do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W szczególności są to dane osobowe podane w związku z:

- wypełnieniem formularza rejestracyjnego przed skorzystaniem z usług w Dotyk Natury Day Spa,

- bieżącym kontaktem z nami, tj. przesłaniem wiadomości na adres spa@dotyknatury.com.pl, przesłaniem wiadomości za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronach naszego serwisu lub też kontaktu telefonicznego pod numerem 505 496 266.

 

Do czego będziemy używać Twoich danych?

Wypełniając formularz rejestracyjny udostępniasz nam swoje dane, które będą przetwarzane na potrzeby:

- bieżącego kontaktu związanego z realizacją usług (powiadomienia o zbliżającym się terminie wizyty, powiadomienie o możliwości odebrania zamówionych towarów, itd.),

- kontaktu związanego z przystąpieniem do programu Last Minute,

- a jeśli wyraziłeś stosowną zgodę – także do celów przesyłania informacji handlowych, w zakresie określonym w treści zgody (elektronicznej, telefonicznej).

 

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

W każdej chwili możesz wycofać każdą zgodę udzieloną Administratorowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, bez ponoszenia konsekwencji. Cofnięcie zgody może jednak ograniczyć lub zablokować realizację usług elektronicznych na Twoją rzecz (np. wysyłka informacji handlowych). By wycofać zgodę wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane w informacji dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody możesz wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania Twoich danych, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Twoich danych przez Administratora jest legalne.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom, udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w tym operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień, jak również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą również dostawcy usług technicznych (w tym m.in. telekomunikacyjnych, hostingowych, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane, Twoje dane osobowe nie będą na pewno sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszej informacji. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Polski/UE/EOG.

 

Jakie przysługują Ci prawa związane z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Masz prawo w każdej chwili do:

- dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania,

- usunięcia Twoich danych,

- ograniczenia przetwarzania,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bądź otrzymywania informacji marketingowych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Te dane osobowe będziemy przechowywać tak długo aż wniesiesz o ich usunięcie.

 

Jak nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przekazane w ramach bieżącego kontaktu nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które pociąga za sobą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 

Gdzie możesz wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że po wejściu w życie RODO – po 25 maja 2018 r, Urząd ten zmieni nazwę na „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych’’.